ÅRSMÖTE I KLUBBSTUGAN/UTOMHUS SÖNDAGEN DEN 18.4. 2021 10.00

Medlemmarna i Tallbackens Tennisklubb kallas till Årsmöte söndagen den 18 april i Klubbstugan klockan 10.00. Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
På grund av kända omständigheter kanske vi inte kan sitta inne utan räknar med utomhus med gott avstånd.
Då antalet deltagare på Årsmöte inte brukar vara så stort räknar vi med att klara av detta. Om restriktioner ändras i någon riktning får vi rätta oss efter dessa.
Dagordning och Verksamhetsberättelse översändes till medlemmarna

Styrelsen