Årsmötet 20210417

Årsmötet avhölls lördagen den 17 april. Verksamhetsberättelse skickas gärna till den som så önskar.
Kort sammanfattning: Resultatet för 2020 var mycket bra. Styrelsen omvaldes. Arbetet med att utveckla tennisen i form av Tennisskola, träningar och tävlingar fortsätter liksom arbetet med att hålla de tre grusbanorna i toppskick samt att underhålla anläggningen. 
Ett omfattande arbete med nytt avloppssystem är på väg att avslutas medan nya projekt med staket och stolpar liksom klubbstugor fortsätter att utredas.
 
Styrelsen