Verksamhets-berättelse 2021


Verksamhetsberättelse Tallbackens Tennisklubb 2021

- klubbens 93:e verksamhetsår

Styrelsen som valdes av Årsmötet 2021 utgjordes av Lars Bengtsson, Björn Friberg, Kajsa Rutgersson, Fredric Bengtsson, Kai Christensen och Ludwig Axelsson

Inom styrelsen har ansvarsområden/arbetsuppgifter varit fördelade enligt följande:

Lars Bengtsson Ordförande, vald av årsmötet och Sekreterare. Björn Friberg Vice ordförande, Kajsa Rutgersson Kassör, Fredric Bengtsson Miljö o Arrangemang, Björn Friberg Tävlingar, Ludwig Axelsson Tennisskola, Kai Christensen Klubbhuset/Anläggningen.

Styrelsen har haft två protokollförda möten. Därtill kommer fortlöpande kommunikation med information och beslut, främst via e-mail.

Revisorer har Jonas Lundgren och Björn Conradsson varit. Revisor för Höganäs Tennisklubbs Fastighets Stiftelse var Auktoriserade revisorn Nils Bertil Tranebacke

Valberedning Lennart Brandt och Lars Bengtsson

Sedvanligt årsmöte hölls den 17 april 2021 klockan 10.00 i Klubbstugan

Ekonomi

Klubbens ekonomi är stabil och 2021 gav ett överskott på 44 613 (99 824:-) som på olika sätt skall återinvesteras i anläggningen. Det lägre resultatet 2021 beror till stor del på den omfattanden omläggningen av avloppet samt en ny pump till vår brunn, på sammanlagda kostnader på 73 000. Kommunen beviljade ett bidrag på 25 000 som utbetalades 12.1. 2022 och kommer som intäkt på 2022 års verksamhet.

Spelintäkter på banorna ökade (94 700 (73 600) och Tennisskolan gav ett överskott på ca 50 000 (40 000).

Kontanta tillgångar uppgår per 31.12. 2021 till 431 066 (386 587) varav 150 000 är placerad i Fondkonto, Swedbank

Medlemmar

176 uppgick antalet betalande medlemmar till (202), varav seniorer 93 (102) och juniorer 83 (101). Medlemsavgiften var för junior 200 kr, senior 500 kr och för familj oavsett antal med samma adress 700 kr.

Spelavgifter var per timme juniorer medlemmar 50 kr, seniorer medlemmar 100 kr och icke-medlemmar oavsett ålder 200 kr. 16 (12) Abonnemang hade bokats av medlemmar till ett pris av 600:-per timme.

Bokningssystemet Matchi.se underlättar administrationen och under 2021 noterades en fortsatt ökning av antalet spelade timmar. Spelavgifter 91 850 (62 250) 629 (500) bokningar. 2019 hade vi 380 bokningar för 50 500:- .

Tennisbanorna

På Påskdagen samlades ca 20 medlemmar för att kratta bort vinterns löv och grennedfall på banorna liksom att de stora omgivningarna krattades väl.

Banorna fick under året mycket beröm. Det omfattande banarbetet 2020 ger bestående god kvalitet. Bland banarbetarna märktes Benkt Såndberg, Maria Låftman, Peter Björk, Kai Christensen, Björn Friberg, Lars Bengtsson, Anders Tiblom, Anders Friberg m.fl

Tennisskolan

Tennisskolan genomfördes vecka 26-29 under ledning av Lars Bengtsson, Mirja Wallmark, Magnus Erhagen och de yngsta barnen tränades av Albin Erhagen och Elias Ivarsson. Avgiften var 600 kr per person och vecka. Tennisskolan hade 185 deltagare nytt rekord (166) Andelen vuxna som deltagare ökar, i år 58 (55). Tidigare bra år har varit ca 100 deltagare per år. Glädjande är att fler och fler föräldrar deltar i Tennisskolan istället för att enbart titta på. Ett aktivt arbete med att uppmuntra föräldrar att också lära sig tennis, börjar ge utdelning

Tävlingar

Dubbeltävlingen Mr. G genomfördes traditionsenligt i samband med nationaldagen, tennis och samkväm i god Tallbackens anda. 10 deltagare som gladdes i spelformen ”Tallicano” Björn Friberg tävlingsledare

Tallbacken Open genomfördes vecka 30 under ledning av Björn Friberg med viss hjälp av andra som dock kunde varit bättre. Viktigt för framtiden. Antalet deltagare i tävlingen ökade igen till 75 (70) 11 Klasser (9). 85 matcher spelades.

Årets Grillkväll med prisutdelning ägde rum på lördagskvällen delvis i regn med gästspelande kocken Ola Flodin assisterad av dotter Josephine.

Lars Bengtsson Ordförande/ Sekreterare